Shure IntelliMix® DSP

Steerable Coverage

Niezwykle dokładna konfiguracja i kontrola charakterystyk kierunkowych przechwyconych od uczestników w dowolnym miejscu przestrzeni konferencyjnej. Wstępnie skonfigurowane szablony w oprogramowaniu sterującym upraszczają konfigurację.

 

Automatyczny miks

Zwiększa czytelność, zmniejsza szum tła i przenoszenie hałasu. To daje lepszą zrozumiałość i bezproblemową interakcję między lokacjami konferencyjnymi.

 

Redukcja echa (Tylko mikrofony sufitowe)

Zaawansowana obróbka sygnału pomaga zredukować echo i jest najbardziej korzystna dla systemów bez rozproszonego układu AEC (na kanał).

 

Parametryczna korekcja (PEQ)

Każdy kanał mikrofonu sufitowego i ANI 4 posiada 4-zakresowy PEQ dla precyzyjnej kontroli dźwięku, natomiast stołowe mikrofony dysponują 4-pasmowym korektorem, który może być przypisany do dowolnego kanału w tym kanału wyjściowego Automatycznego Miksera.